DRAKEM, s.r.o.

Zemní práce

Info

Naše firma se zabývá poskytováním služeb v oblasti zemních prací, demolic a úprav terénů. Díky našemu neustále se rozšiřujícímu strojovému parku se v současnosti zaměřujeme nejen na rozsáhlejší dlouhodbobé projekty, ale i menší práce pro nefiremní subjekty. Námi poskytované stroje ovládají jen strojníci s dlouholetými zkušenostmi a smyslem pro preciznost.

Služby

 • výkopy pro stavbu a opravy inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, ...
 • stavba protipovodňových systémů
 • výstavba a rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovišť
 • úprava koryt řek
 • výkopy pro základy rodinných a bytových domů
 • výkopové a zahrnovací práce dle vaších požadavků

 • demolice zděných, dřevěných a betonových konstrukcí
 • odstraňování kolejí
 • opravy kolejových svršků

 • svahování
 • úprava terénu po výstavbě
 • odklízení sněhu
 • úpravy zahrad a stavebních pozemků
 • ... a další